VG2 Helsearbeiderfag

Ønsker du en spennende og givende jobb i nær kontakt med mennesker?

Helsefagarbeider kombinerer og erstatter de to tidligere fagområdene hjelpepleier og omsorgsarbeider.
Du kan da arbeider i ulike offentlige eller private institusjoner der de utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenester.
Du kan være med å lette et menneskes hverdag både med praktisk hjelp og omsorg.

Som helsefagarbeider er du kvalifisert til mange spennende jobber. Du kan blant annet jobbe innen:

  • sykehus
  • sykehjem
  • psykisk helsearbeid
  • kommunens hjemmebaserte tjenester
  • rehabiliteringshjem for rusmiddelmisbrukere
  • andre institusjoner innen helse- og sosialsektoren.
     

 

Fagplaner

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Helsearbeiderfaget. Læreplanen helsefagarbeider Vg2 består av 3 ulike hovedområder:

Helsefremmende arbeid

Hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse.

Kommunikasjon og samhandling

Hva kommunikasjon og samhandling betyr for mennesker med ulike behov for helse- eller sosialhjelp. Empati,

respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt.

Yrkesutøvelse

Hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Det handler også om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer.

 

Etter at du har fullført og bestått Vg2 Helsearbeiderfaget,  har skolen et eget opplæringskontor. Øvrebø opplæringskontor vil være behjelpelig med å finne en læreplass til deg.
Etter at du har gått 2 år som lærling, kan du gå opp å ta fagbrevet.

Ønsker du å gå videre på skole å ta generell studiekompetanse, kan sosialrådgiver være med å hjelpe deg å søke og å gi deg mer informasjon om dette.