VG2 Barne og ungdomsarbeider

Er du interessert i en jobb som både er aktiv, spennede og givende? Like du barn og unge?
Da kan fagarbeider innen Barn og Ungdom være noe for deg. 

Etter utdannelsen kan du jobbe innen barnehage, skole, skolefritidsordninger, klubber mm.
Arbeidsoppgaver kan være alt fra det å være med i planlegging av en skoletime, til tegne-, synge- eller lekestund sammen med barna i barnehagen.
Dette er en utdanning der du får mulighet til å være med i en viktig fase av livet til barn og ungdom. Det er i den fasen de modnes og tar til seg mest læring. Dette kan både være veldig spennende og litt skummelt. Men kunne du tenke deg det, kan du få utdannelsen her.

 

Fagplaner

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Barne- og ungdomsarbeiderfag. Læreplanen innen Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 består av 3 ulike hovedområder:

Helsefremmende arbeid

Fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse, medansvar for eget liv, bruk av egne ressurser og sosiale nettverk.

Kommunikasjon og samhandling

Vekst og utvikling hos barn og unge, livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå, voksne rollemodeller, språkbruk og omgangs-former.

Yrkesutøvelse

Oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, ulike aktiviteter i pedagogisk arbeid, observasjon og planlegging.

Prosjekt til fordypning

I dette faget får eleven mulighet til å være i praksis hos en bedrift innen programfagområdet, 1 dag i uken.  Elevene kan være med å velge selv hvor de vil være i praksisen.
Men har de ingen forslag har skolen et samarbeid med enkelte bedrifter og vil derfor være behjelpelige med å finne en praksisplass.
Det er også en teoretisk del knyttet til dette faget.

 

Etter at du har fullført og bestått Vg2 Barn og ungdom, har skolen et eget opplæringskontor. Øvrebø opplæringskontor vil være behjelpelig med å finne en læreplass til deg.
Etter at du har gått 2 år som lærling, kan du gå opp å ta fagbrevet.

Ønsker du å gå videre på skole å ta generell studiekompetanse, kan sosialrådgiver være med å hjelpe deg å søke og å gi deg mer informasjon om dette.