ovrebo-sykehjem

VG1 Helse - og oppvekstfag


Liker du å arbeide med mennesker og gi omsorg og støtte? Da kan helse - og oppvekstfag være et utdanningsprogram for deg.

Søk plass

Hvis du tar utdannelsen din innen helse - og oppvekst har du mulighet til å jobbe i mange forskjellige yrker knyttet til helse og oppvekstsektoren. Utdannelsen fører fram til yrker hvor egne holdninger, gode kommunikasjonsevner og respekt for medmennesker er viktige faktorer. At du har innsikt og kunnskap i og om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller kan gjøre deg til en god medarbeider. Gjennom denne utdannelsen møter du mange forskjellige mennesker i forskjellige livssituasjoner.
På Øvrebø VGS har vi fokus på at elevene får bruke det de lærer igjennom praktiske oppgaver og prosjekter.

Opplæringen er i tråd med godkjent læreplan for helse - og oppvekstfaget. Læreplan for vg1 består av 4 hovedområder:

Helsefremmende arbeid

Dette området handler om å forstå sammenhengen mellom livsstil og helse. Hovedområdet vektlegger ivaretakelse av hele mennesket og en bevisstgjøring om å ta vare på egen fysisk - og psykisk helse for å kunne stå i yrket.

Yrkesforståelse og yrkesidentitet

Dette dreier seg om kunnskap om de ulike yrkenes egenart og hvilke krav som stilles til yrkesutøvelsen. Rettigheter og plikter som gjelder arbeidslivet står sentralt her.

Kommunikasjon og samhandling

Samspill og samhandling mellom mennesker av ulik kulturtilhørighet, religion, livsførsel og funksjonsnivå er et hovedområde i dette programmet og bygger på kunnskaper eleven har tilegnet seg i norsk. Området handler også om empati, ansvarlighet og nøyaktighet.

Yrkesfaglig fordypning

Dette faget skal bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet og aktuelle yrker for det programområdet de går på. Opplæringen i faget vil foregå på ulike arenaer. En mulighet er å være i praksis i en bedrift 1 dag i uken. 
 

Når du har fullført og bestått vg1 Helse - og oppvekst kan Øvrebø videregående skole tilby deg følgende to vg2 løp: 


1. Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 

2. Vg2 Helsearbeiderfaget

 

Andre alternativer er:

  • Ambulansearbeider
  • Apotektekniker
  • Fotterapeut
  • Helsekretær
  • Hudpleier
  • IKT servicemedarbeider
  • Ortopedtekniker
  • Tannhelsesekretær