VG 2 Barne - og ungdomsarbeiderfag


Er du interessert i en jobb som både er aktiv, spennende og givende? Like du å være sammen med barn og unge?
Da kan en utdanning som barne - og ungdomsarbeider være noe for deg.

Søk plass

Med denne utdannelsen kan du blant annet få jobb i barnehage, skole, SFO og fritidsklubb.

Utdanningen er i tråd med godkjent læreplan for vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget og består av følgende hovedområder:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse
  • Yrkesfaglig fordypning

 

Vi har et eget opplæringskontor på skolen. Øvrebø opplæringskontor vil være behjelpelig med å finne læreplass til deg etter bestått vg2 barne - og ungdomsarbeider.

Mer informasjon om opplæringskontoret finner du her:  opplæringskontoret