VG 2 Industriteknologi

Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i maskiner og kjøretøy?

Søk plass

Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne type industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser.

Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, HMS og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig.

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Industriteknologi. Læreplanen industriteknologi Vg2 består av 4 ulike hovedområder:

Produksjon

Sponbearbeiding
CNC
Sammenføyning
Platebearbeiding
Materiallære
Støping
Overflatebehandling

Reperasjon og vedlikehold

Montering og reperasjon
Elektroteknikk
Hydraulikk og pneumatikk

Dokumentasjon og kvalitet 

Kvalitetssikring
Tegningslesing
HMS

Prosjekt til fordypning

Elevene er enten i praksis hos en bedrift eller jobber med yrkesrelaterte oppgaver på skolen.  
Det er også en skriftelig oppgave knyttet til dette faget.


Etter at du har fullført og bestått Vg2 Industriteknologi, har skolen et eget opplæringskontor. Øvrebø opplæringskontor vil være behjelpelig med å finne en læreplass til deg.
Etter at du har gått 2 år som lærling, kan du gå opp å ta fagbrevet.

Innen Industriteknologi er det 23 forskjellige fagområder du kan velge blant som lærling. 
Øvrebø opplæringskontor kan tilby deg mulighet for lærekontrakt i følgende fagområder:

  • Industrimekanikerfaget
  • Industrimontørfaget
  • Platearbeiderfaget
  • Sveisefaget
  • CNC- maskineringsfaget
  • Klikk deg inn her hvis du vil ha oversikten over alle.

    Ønsker du å gå videre på skole å ta generell studiekompetanse, kan sosialrådgiver være med å hjelpe deg å søke og å gi deg mer informasjon om dette.