Skolerute

Øvrebø videregående skole

Skolerute for 2018/2019

Modul 1: (Uke nr. 34 – 44.)

Måned:

Kommentarer:

Elev-dager:

Lærer-dager:

August:

Planleggingsdager for ansatte onsdag 15., torsdag 16. og fredag 17.

Skolestart for elevene mandag 20.

   10

   13

September:

Fri mandag 10. og tirsdag 11.

(Planleggingsdag for ansatte.)

   18

   20

Oktober:

Høstferie uke 40 (fra mandag 1. til fredag 5.)

Fri fredag 19.

(Planleggingsdag for ansatte fredag 19.)

   17

   18

November

 

    2

     2

Til sammen i 1. modul:

   47

   53

 

Modul 2: (Uke nr. 45 – 03.)

Måned:

Kommentarer:

Elev-dager:

Lærer-dager:

November:

 

   20

   20

Desember:

Siste skoledag før jul er fredag 21.

   15

   15

Januar:

Skolestart for elevene onsdag 2.

   13

   13

Til sammen i 2. modul:

   48

   48

 

Modul 3: (Uke nr. 04 – 13.)

Måned:

Kommentarer:

Elev-dager:

Lærer-dager:

Januar:

 

    9

    9

Februar:

Vinterferie uke 8 (fra mandag 18. – fredag 22.)

   15 

   15

Mars:

 

   21

   21

Til sammen i 3. modul:

   45

   45

 

Modul 4: (Uke nr. 14 – 25.)

Måned:

Kommentarer:

Elev-dager:

Lærer-dager:

April:

Påskeferie f.o.m. mandag 15. t.o.m. mandag 22.

   16

   16

Mai:

Fri onsdag 1., fredag 17. og torsdag 30.
(NB: fredag 31. mai er ikke fridag.)

   20

   20

Juni:

Fri mandag 10.juni. Siste skoledag fredag 21.

   14

   14

Til sammen i 4. modul:

   50

   50

Hele skoleåret 2018/2019: