Skolerute

 

Øvrebø videregående skole

Skolerute for 2017/2018

 

Modul 1: (Uke nr. 33 – 44.)

Måned:

Kommentarer:

Elevdager:

Lærerdager:

August:

Planleggingsdager for ansatte mandag 14. og  tirsdag 15. 

Skolestart for elevene onsdag 16.

   12

   14

September:

Elevfri mandag 11. og tirsdag 12. (Planleggingsdag for ansatte.)

   19

   21

Oktober:

Høstferie uke 40 (fra mandag 2. til fredag 6.)

Elevfri fredag 20. (Planleggingsdag for ansatte.)

   16

   17

November

 

    3

     3

Til sammen i 1. modul:

   50

   55

 

Modul 2: (Uke nr. 45 – 03.)

Måned:

Kommentarer:

 

Elevdager:

Lærerdager:

November:

 

   19

   19

Desember:

Siste skoledag før jul er torsdag 21.

   15

   15

Januar:

Skolestart for elevene onsdag 3. 

(Planleggingsdag for ansatte tirsdag 2.)

   13

   14

Til sammen i 2. modul:

   47

   48

 

Modul 3: (Uke nr. 04 – 14.)

Måned:

Kommentarer:

Elevdager:

Lærerdager:

Januar:

 

    8

    8

Februar:

Vinterferie uke 8 (fra mandag 19. – fredag 23.)

   15  

   15

Mars:

Påskeferie f.o.m. mandag 26.

   17

   17

April

Påskeferie t.o.m. mandag 2.

    4

    4

Til sammen i 3. modul:

   44

   44

 

Modul 4: (Uke nr. 15 – 25.)

Måned:

Kommentarer:

Elevdager:

Lærerdager:

April:

 

   16

   16

Mai:

Fri tirsdag 1., torsdag 10., fredag 11., torsdag 17. og mandag 21.

   18

   18

Juni:

Siste skoledag torsdag 21.

   15

   15

Til sammen i 4. modul:

   49

   49

Hele skoleåret 2017/2018:                                                         190        196 

 

 

 

Øvrebø videregående skole

Skolerute for 2018/2019

 

Modul 1: (Uke nr. 34 – 44.)

Måned:

Kommentarer:

Elev-dager:

Lærer-dager:

August:

Planleggingsdager for ansatte onsdag 15., torsdag 16. og fredag 17.

Skolestart for elevene mandag 20.

   10

   13

September:

Fri mandag 10. og tirsdag 11.

(Planleggingsdag for ansatte.)

   18

   20

Oktober:

Høstferie uke 40 (fra mandag 1. til fredag 5.)

Fri fredag 19.

(Planleggingsdag for ansatte fredag 19.)

   17

   18

November

 

    2

     2

Til sammen i 1. modul:

   47

   53

 

Modul 2: (Uke nr. 45 – 03.)

Måned:

Kommentarer:

Elev-dager:

Lærer-dager:

November:

 

   20

   20

Desember:

Siste skoledag før jul er fredag 21.

   15

   15

Januar:

Skolestart for elevene onsdag 2.

   13

   13

Til sammen i 2. modul:

   48

   48

 

Modul 3: (Uke nr. 04 – 13.)

Måned:

Kommentarer:

Elev-dager:

Lærer-dager:

Januar:

 

    9

    9

Februar:

Vinterferie uke 8 (fra mandag 18. – fredag 22.)

   15 

   15

Mars:

 

   21

   21

Til sammen i 3. modul:

   45

   45

 

Modul 4: (Uke nr. 14 – 25.)

Måned:

Kommentarer:

Elev-dager:

Lærer-dager:

April:

Påskeferie f.o.m. mandag 15. t.o.m. mandag 22.

   16

   16

Mai:

Fri onsdag 1., fredag 17. og torsdag 30.
(NB: fredag 31. mai er ikke fridag.)

   20

   20

Juni:

Fri mandag 10.juni. Siste skoledag fredag 21.

   14

   14

Til sammen i 4. modul:

   50

   50

Hele skoleåret 2018/2019: