Ønsker du å få kontakt med opplæringskontoret for en mulig lærekontrakt? trykk her

 

Øvrebø opplæringskontor drives i nært samarbeid med Øvrebø videregående skole, og eies av Blå Kors. Randi Kiledal og Torunn Wergeland har ansvaret her, og det er dem du vil få som kontaktperson hvis du får en lærekontrakt. Daglig leder for opplæringskontoret er rektor, Ole Arild Endresen.

Vi har både mulighet for ordinær lærekontrakt eller du kan gå ut som lærekandidat.
Vil  du vite hva som er forskjellen på en lærling og en lærekandidat? trykk her
 

Vi tilbyr deg et løp helt fram til fagbrev. Vi tilbyr mulighet for lærekontrakt i disse fagene:

                      Bygg og anlegg
                       -  Tømrerfaget
                       -  Murerfaget
                       -  Forskalingsfaget
                       -  Stillasbyggerfaget

                      Helse og oppvekst          
                       -  Barne og Ungdomsarbeiderfaget
                       -  Helsearbeiderfaget

                      Teknikk og industriell produksjon
                       -  Platearbeiderfaget 
                       -  Sveiserfaget
                       -  Industrirørleggerfaget
                       -  Industrimekanikerfaget
                       -  CNC- maskineringsfaget

                       Service og samferdsel
                      - Kontor- og administrasjonsarbeid
                      - Salgsmedarbeider
                      - Sikkerhetsmedarbeider
                Øvrebø opplæringskontor samarbeider med forskjellige bedrifter i nærområdet. Gjennom disse kontaktene prøver vi å få i orden en lærekontrakt til elever som har mottatt kompetansebevis. Vi tilbyr hjelp og veiledning både på det faglige og det personlige området. Til opplæringskontoret er det også tilknyttet sosialrådgivere til hver faggruppe. 
 

 

Aktuelle linker:

  

Følg oss på: