Personvernerklæring

Personvernserklæring Øvrebø videregående skole AS

For elever

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Øvrebø videregående skole samler inn og bruker informasjon om deg som elev på skolen.

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg gjennom søknadsprosessen, eller fra tredjeparter (personopplysningsloven § 19), samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).

Skolen er etter opplæringsloven pålagt taushetsplikt.

Behandlingsansvarlig

Øvrebø videregående skole, ved styreter behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte og hjemmel i forskrift til friskoleloven § 9A-5.

Formål med innsamling

Formålet med skolens behandling av personopplysninger er for å oppfylle de forpliktelser skolen har etter Friskoleloven § 2-1A og F. Skolen vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr, eller gir adgang til det, eller eleven har samtykket til slik behandling.

Vi håndterer følgende personopplysninger:

  • Opplysninger om din identitet: Navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse og fødselsnummer.
  • Opplysninger fra karakterutskrift, kompetansebevis eller realkompetansevurdering.
  • Opplysninger om fravær, karakterer, faglig kartlegging.
  • Opplysninger om helseforhold, psykososiale forhold eller andre opplysninger relatert til skole/undervisning.
  • Eventuelt andre opplysninger du deler med skolen.

Bilder/fotografering i skolen

Vi har et eget samtykkeskjema for foto i skoletiden eller aktiviteter utenfor skoletid. Om vi har et ønske om å publisere et bilde på internett der du kan identifiseres, vil du bli spurt på forhånd.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Når du blir elev ved Øvrebø videregående skole registrerer vi data om deg i våre skoleadministrative systemer. Dette er for å samle opplysninger om deg på en sikker, oversiktlig og organisert måte.

Som elev vil du få tilgang til tjenester levert av tredjeparter, og for å opprette tilgang deler vi personlige opplysninger med leverandøren. Vi deler ikke ut informasjon om deg uten at det er nødvendig for gjennomføring av undervisning, og vi deler ikke ut mer informasjon enn nødvendig for gjennomføring av den enkelte tjeneste. I de fleste tilfeller er dette opplysninger som navn, skole, klasse og e-post adresse.

 

Oversikt over leverandører og instanser vi deler personopplysninger med.

Extens:

Skoleadministrativt system der det lagres informasjon om deg som navn, foresatte/kontaktpersoner, karakterer, fravær, klasselister, informasjon om fag, timeplaner og kompetansebevis.

IST SkoleArena

Gjennom SkoleArena kan elever hente informasjon direkte fra Extens uten å måtte henvende seg til læreren eller administrasjonen på skolen.

DotNet Internals

Kobler nødvendig data mellom de forskjellige leverandørene slik at man for eksempel benytter samme brukernavn og passord i ATEA, Microsoft og Feides systemer.

ATEA

Hovedleverandør av IT-plattform for Blå Kors Norge. Administrerer brukerpålogging på skolenettverk og datalagring.

Microsoft

Leverandør av Office365 som er en samling av applikasjoner og skybaserte løsninger. Alle elever får egen lisens.

Feide

Kunnskapsdirektoratets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Feide brukes til pålogging i It’s Learning og andre skolesystemer som CD-ord, fagbokforlaget og SkoleArena. Ved førstegangs pålogging med Feide til en ny tjeneste vil du bli informert om hvilke data som vil bli utvekslet.

 

It’s Learning

En arena for kommunikasjon og samarbeid, samt et verktøy for administrasjon, evaluering og oppfølging av elever/studenter.

CD-Ord

Verktøy som gir hjelp i form av opplesing av all tekst på datamaskin og kontekstbaserte ordforslag

Fagbokforlaget

Lærearena med digitale ressurser og faglig kartlegging

Cappelen Damm

Digital kilde i norskundervisningen.

Mobilskole

Sms-tjenester for viktige beskjeder til elever.

Andre instanser

Personopplysninger kan bli utlevert til andre offentlige instanser der dette er hjemlet i lov eller forskrift, eller der det ellers er hjemlet i Personopplysningsloven § 11.

 

Databehandleravtaler

Øvrebø videregående skole har databehandleravtaler med følgende leverandører:

Atea

DotNet Internals

Feide

Itslearning

Microsoft

 

Sletting av data
Øvrebø videregående skole sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er elev hos oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når skoleåret er over, lagrer vi personopplysningene frem til 31.12 samme år. Dersom du ikke får skoleplass, slettes opplysningene 15.10. samme år. Trekker du søknaden slettes opplysningene vi har samlet inn umiddelbart.

Innsyn
Du kan få tilgang til dine personopplysninger hos oss når som helst. Ta kontakt med skolens ledelse.

Personprofil
For å tilrettelegge undervisning sammenstiller vi opplysninger fra ulike instanser.

Samtykke
Ved å takke ja til skoleplass på Øvrebø videregående skole samtykker du til at skolen behandler dine opplysninger som beskrevet i dette dokumentet.