Om skolen

Vi er en skole for elever med dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Det vil si: du må ha dokumentasjon fra lege, ppt, rådgiver eller annen instans for å komme inn på skolen vår.

Ved Øvrebø videregående skole gjør vi vårt beste for at den
enkelte elev skal få et godt tilrettelagt sosialt og faglig skoletilbud.
Skolen har ca 100 elever fordelt på utdanningsprogram for
teknikk- og industriell produksjon (TIP), helse og oppvekstfag,
bygg- og anleggsteknikk, og service- og samferdsel.

 

Skolen ligger idyllisk plassert på Loland, Øvrebø, i Vennesla Kommune.

 

Øvrebø videregående skole er en privat, kristen videregående skole drevet av Blå Kors. Vi legger vekt på holdningsdannende arbeid i forhold til rus, etiske spørsmål, arbeidslivets krav og kristne verdier.
 

Skolens visjon: 

            

På vei til yrkesutdanningen ønsker vi at:

- Eleven får styrket selvbildet

- Eleven møter voksne som bryr seg

- Eleven får individuell tilrettelegging

- Eleven har en rusfri skolegang

- Eleven møter kristne verdier