Linker

Når du er lærling / lærekandidat er det noen nettsider
som det kan være kjekt å kjenne til. 

 

Vest Agder Fylkeskommune
Det er Fylkeskommunen som tildeler deg FAGBREVET når du har bestått fagprøven.

 

Aust Agder Fylkeskommune
Det er Fylkeskommunen som tildeler deg FAGBREVET når du har bestått fagprøven.

 

Vil bli.no
På denne nettsiden kan du se en oversikt over hvilke vei du kan gå i forhold til utdanningen du ønsker.

 

Utdanning.no
Dette er en siden som er veldig lik vil bli.no. Du kan se hvor, hva og hvordan du kan få den utdannelsen du ønsker.

 

 

Aktuelle linker:

  

Følg oss på: