Hva skjer om du får "ikke bestått" eller "ikke vurdert" i et fag?

I disse eksamens-tider kan det dukke opp mange spørsmål om både karakterer og styrk. Les her for mer info!

Hva menes med "Ikke vurdert (IV)?

Det å få "Ikke vurdert" (IV) bertyr at det ikke finnes grunnlag for å vurdere kompetansen din. Læreren klarer ikke sette en karakter på det du kan, fordi du har vist altfor lite, eller  fordi du ikke har levert nok oppgaver. En lærer setter ofte IV om eleven ikke deltar i vurderingssituasjoner eller\og har høyt fravær. Du få da heller ikke lov til å gå opp til eksamen i faget, om du har IV. 

Du må da ta eksamen som privatist i faget, hvis du ikke skal gå om igjen og ta faget på nytt som elev.
Du må selv melde deg opp som privatist på www.privatisweb.no.

Du får ikke gå eksempelvis "påbygg" før du har vurdering alle fag. 

Hva menes med "ikke bestått" i et fag?

Hvis du har fått karakteren 1 til standpunkt er faget ikke bestått. Hvis du kommer opp til eksamen i faget (du fikk 1 i) og får 2 eller bedre er faget bestått. Det lønner seg derfor å ta eksamen, selv om du har karakteren 1 i faget. 

1 på eksamen betyr at faget ikke er bestått.

NB: Hvis du har 1 i standpunktkarakter i et fag som inngår i den tverrfaglige eksamen, regnes faget som ikke bestått selv om den tverrfaglige eksamen er bestått. Det må da tas en særskilt eller privatisteksamen i det faget.

Dersom du ikke møter opp til eksamen i et fag du skal opp i, regnes faget som ikke bestått inntil du har avlagt eksamenen.

Utsatt, ny og særskilt prøve
Elever som har gyldig grunn til ikke å møte til eksamen, har rett til utsatt prøve. Elever som har 1 som standpunktkarakter, har rett til særskilt prøve. Elever som har 1 som eksamenskarakter, har rett til ny prøve. Utsatt, ny og særskilt prøve avholdes vanligvis i desember og koster ikke noe. Du må selv passe på å melde deg opp innen 15. september ved den skolen du går på/gikk på.

Elever som har IV i et fag (i stedet for en standpunktkarakter) må ta faget som privatist.

Privatisteksamen
Alle fag i videregående skole kan du ta som privatist. Du kan ikke melde deg opp som privatist samtidig som du er elev i et fag. En privatisteksamen har samme verdi som en standpunktkarakter/eksamenskarakter som elev. Privatisteksamen avholdes to ganger i året (mai/juni og desember). Du må melde deg opp på www.privatistweb.no innen 15. september om høsten eller 20. januar om våren. Du må betale et eksamensgebyr.

Hvilke konsekvenser får det at jeg har 1 eller I.V. i et avsluttet fag?
Med et avsluttet fag menes at det ikke er noen fag i det videregående kurset du søker på som bygger på dette faget. Det får derfor ikke noen konsekvenser i forhold til hvilke fag du kan ta på det videregående kurset, om du har 1 eller I.V. i et avsluttet fag. Du må imidlertid gå opp til ny eksamen for at faget skal være bestått og for at du seinere skal kunne få vitnemål eller fagbrev (se utsatt/ny/særskilt prøve og privatisteksamen)
For å få førstegangsvitnemål må eksamen være bestått i løpet av de tre årene du er elev på skolen.

Hvilke konsekvenser får det at jeg har 1 eller I.V. i fag som bygger på hverandre?
Når du får 1 eller I.V. i et fag som fag i det videregående kurset bygger på, har du ikke rett til å forsette i det aktuelle faget/de aktuelle fagene på det videregående kurset uten videre. Skolen vil vurdere om du får fortsette som helkurselev i faget/fagene, og kan stille betingelser for at du skal kunne få fortsette. I slike tilfeller bør du kontakte skolen du kommer inn på etter skolestart for å få avklart dette.

Dersom du har I.V. i standpunkt i et fag som det videregående kurset bygger på, vil det alltid være en betingelse for å fortsette i faget/fagene i det videregående kurset at du melder deg opp til og gjennomfører privatisteksamen. En slik eksamen må tas i desember for at du skal få fortsette i faget.

Dersom du har 1 i et fag som det videregående kurset bygger videre på, vil skolen vurdere hvilket fag (ev eksamen) dette er og hvilke forutsetninger du har for å gå videre innenfor fagområdet. Ofte vil du bare få midlertidig elevstatus fram til du har avlagt ny eksamen i desember. Dersom du heller ikke består denne eksamenen, kan du da miste din elevstatus i det/de aktuelle fag.

Husk at dersom du har en 1. eller I.V. i et fag, vil du ikke få et godkjent vitnemål

Skolen tilbyr:

  • Gratis frokost
  • Små klasser
  • Tett oppfølging
 
  • Leksefri skole
  • Egen hytte på Hovden
  • Egne skolebusser

 

Oppslagstavla

  

Følg oss på: