Helsesøster

Du finner helsesøster inne på møterommet med den røde døra (i personalrombygget), fra kl 08.30-11.30 hver fredag. Du kan gå inn til helsesøter utenfra, spør en lærer. Du får ikke fravær for å gå til helsesøster. Helsesøster kan hjelpe deg i forhold til spørsmål du måtte ha i forhold til for eksempel kropp, prevensjon, psykisk helse, graviditet, kjønnssykdommer, sykdom m.m. Det er ingen timebestilling. 

Du kan også nå helsesøster på telefon\sms: 98299860.