Helse og oppvekstfaget

Liker du å arbeide med mennesker, gi omsorg og støtte, kan helse og oppvekstfag være et utdanningsprogram for deg.

Hvis du tar utdannelsen din innen helse og oppvekst har du mulighet til å jobbe i mange forskjellige yrker knyttet til helse og oppvekstsektoren. Utdannelsen fører fram til yrker hvor egne holdninger, gode kommuniksjonsevner og respekt for ditt medmenneske er viktige faktorer. At du har innsikt og kunnskap i og om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller kan gjøre deg til en god medarbeider. Gjennom denne utdannelsen møter du mange forskjellige mennesker i forskjellige livssituasjoner.
På Øvrebø vgs jobber vi mot at elevene får bruke det de lærer igjennom praktiske oppgaver og prosjekter.


 

Fagplaner

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Helse og oppvekst.faget. Læreplanen for Helse og oppvekst Vg1 består av 4 ulike hovedområder:

Helsefremmende arbeid

Dette området handler om å forstå sammenhengen mellom livsstil og helse. Hovedområdet vektlegger ivaretakelse av hele mennesket og en bevisstgjøring om å ta vare på egen fysisk - og psykisk helse for å kunne stå i yrket.

Yrkeforståelse og yrkesidentitet

Dette dreier seg om kunnskap om de ulike yrkenes egenart og hvilke krav som stilles til yrkesutøvelsen. Rettigheter og plikter som gjelder arbeidslivet står sentralt her.

Kommunikasjon og samhandling

Samspill og samhandling mellom mennesker av ulik kulturtilhørighet, religion, livsførsel og funksjonsnivå er et hovedområdet i dette programmet og bygger på kunnskaper eleven har tilegnet seg i norsk. Området handler også om empati, ansvarlighet og nøyaktighet.

Prosjekt til fordypning

I dette faget har elevene mulighet til å være i praksis hos en bedrift innen programfagområdet, 1 dag i uken. Elevene kan til en viss grad være med å velge selv hvor de vil være i praksisen.
Men har de ingen forslag har skolen et samarbeid med enkelte bedrifter og vil derfor være behjelpelige med å finne en praksisplass.
Faget består også av en teoretisk del.


Når du har fullført og bestått Vg1 Helse og oppvekst kan Øvrebø videregående skole tilby deg disse to forskjellige programfagområdene:
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Vg2 Helsearbeiderfaget

Men det finnes flere alternativer for deg:

  • Ambulansefaget
  • Fotterapi og ortopediteknikk
  • Helseservicefaget
  • Hudpleien
  • IKT- servicefag