minibusser

Skoleskyss

Øvrebø videregående skole har mange moderne minibusser, og elevene får tilbud om gratis skoleskyss til og fra skolen. Disse direktebussene går fra Kristiansand, Vennesla, Iveland, Søgne og Nodeland og stopper og tar med seg elever på naturlige stopp på vei til og fra skolen.

Det er skolens ansatte som er sjåfører.

Har du spørsmål vedrørerende skoleskyssen ta kontakt med kontaktlæreren eller sosialrådgiveren din.