birgit-og-elev

Hvorfor søke Øvrebø vgs

Søk her 

Øvrebø videregående skole er en skole for elever som av en eller annen grunn har behov for ekstra tilrettelagt opplæring. For å kunne tas inn som elev må det framlegges sakkyndig dokumentasjon som synliggjør dette.

Målgruppen vår er i utgangspunktet elever som vi tenker vil klare å gjennomføre til et fagbrev, men som da vil ha behov for særskilt tilrettelegging. De fleste elevene er å finne i en eller flere av følgende kategorier:  

 • Elever som mangler motivasjon og tro på egne evner
 • Elever med dårlig erfaring fra tidligere skolegang og manglende opplevelser av mestring
 • Elever med stort fravær og kunnskapshull fra tidligere skolegang
 • Elever med skolevegring
 • Elever som har lite struktur og manglende støtte hjemmefra
 • Elever med sammensatte lærevansker
 • Elever med psykiske vansker
 • Elever med nedsatt funksjonsevne
 • Elever med sosiale og emosjonelle vansker

Den pedagogiske plattformen på ØVS er preget av et helhetlig elevsyn og verdier som respekt, anerkjennelse, inkludering og omsorg står sentralt. Som elev på ØVS får du blant annet:

 • Små klasser med inntil 12 elever
 • God faglig oppfølging
 • Undervisning tilpasset ditt nivå og dine forutsetninger
 • Tett oppfølging av sosialrådgiver
 • Ikke lekser
 • Mulighet til å velg mellom 2 ulike kroppsøvingsløp
 • Gratis frokost og lunsj hver dag
 • Transport til og fra skolen i skolens egne busser med ansatte som sjåfører
 • Vurdering 4 ganger i året (en gang pr modul)
 • Stort fokus på læringsmiljø og sosialpedagogisk arbeid

 

Du kan søke elevplass ved å trykke på følgende link: /sok-plass