elever-pa-sesa

Dysleksivennlig skole

Øvrebø videregående skole jobber for å bli en dysleksivennlig skole.

Vi ønsker å få denne sertifiseringen fordi:

 

Dysleksivennlige skoler..

  • Har et inkluderende og aksepterende miljø.
  • Har gode systemer og kompetanse på å finne dem som har vansker.
  • Kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk.
  • Følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det.
  • Setter raskt inn tiltak som fungerer.
  • Er gode på å bruke mulighetene IKT gir.
  • Sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker.
  • Evner å se forbedringspotensial og har vilje til å endre praksis.

Ettersom Dysleksivennlige skoler jobber systematisk med å sørge for at ingen elever faller av, er dette gode skoler for ALLE. Her på Øvrebø er vi inne i en god prosess i forholdet til målet om å bli dysleksivennlig skole. Vårt ønske er å starte skoleåret 2020/2021 som en dysleksivennlig skole. For mer informasjon om denne prosessen kan du gå inn på www.dysleksinorge.no