Ansatte

       
ØVREBØ OPPLÆRINGSKONTOR TLF. 381 52 777  
       
Lærlingskonsulent
Randi Kiledal
Tlf: 959 24 997

Lærlingskonsulent
Torunn N. Wergeland 
Tlf: 958 71 863

       
      ØVS  TLF: 38 15 27 77  
       
  LEDELSEN    
Rektor og daglig leder ØO
Ole Arild Endresen
Tlf: 971 65 955
   

Avdelingsleder TIP og BA
Preben Lohne
Tlf: 917 07 047

Avdelingsleder HO og SESA
Benedicte Jørgensen
Tlf: 908 45 740

       
  SOSIALRÅDGIVERE    

Sosialrådgiver BA
Birgit Eliassen
Tlf: 958 93 225

Sosialrådgiver TIP
Wanda Førde
Tlf: 481 73 697

 

Sosialrådgiver SESA
Astri Lindgren Gundersen
Tlf: 415 11 942

 

 

Sosialrådgiver HO Vg2
Ingvill Vik Dunsæd
Tlf: 959 09 764

Sosialrådgiver HO Vg1

Hilde Salvesen

Tlf. 904 19 899

 

 

 

   
  SERVICEAVDELINGEN    
 

Kontormedarbeider
Lene Sundseth-Håland
Tlf: 38 15 27 77

Økonomikonsulent
Berit Kjær Sangesland
Tlf: 474 62 453

Vaktmester
Jørn Anton Hagen

Servicemedarbeider
Kjell Karlsen

Renhold
Aslaug Steen

Renhold
Torhild Øirås

Renhold
Jeanette Homme

Kontormedarbeider

Tove Lise Ose

       
  BYGG OG ANLEGG    

Kontaktlærer Vg1 BAA
Børge Litleskare

Kontaktlærer Vg1 BAB
Jostein Haraldseid

Kontaktlærer Vg2 BTA
Jan Erik Hægeland

Faglærer BA
Svein Arild Hægeland

Fagarbeider BA

Ole Jakob Åsland

Fagarbeider BA
Kurt Eidså

       
  TIP     

Kontaktlærer Vg1 TIPA
Kjell Tore Haugland

 

Kontaktlærer Vg1 TIPB
Tore Hermansen

Kontaktlærer Vg2 IND
Geir Arnt Harbak
   

Faglærer TIP
Karl Inge Thomassen

Fagarbeider TIP
Knut Ivar Mjåland

 

Fagarbeider TIP

Frode Frigstad

   
  HELSE OG OPPVEKST     

Kontaktlærer Vg1 HOA
Kathrine Thomassen

 

Kontaktlærer Vg1 HOB
Astrid Mygland

Kontaktlærer Vg2 BU
Geir Thomassen

 Kontaktlærer Vg2 HA
Tina Askeland

Faglærer HO
Hanne Eftevåg

Fagarbeider HO
Monica Lindgren

Fagarbeider HO

Siv Hege Olaisen 

 

 

 

 

 

 

 

       
  SERVICE OG SAMFERDSEL     
       
 

Kontaktlærer Vg1 

Maren Tengs

Fagarbeider SESA

Grete-Lill Mangseth

Kontaktlærer Vg2

Lars Greipsland

Fagarbeider IT \ SESA

Kjetil Hægeland

 

FELLESFAG 

   

Spes. ped. kordinator

Siv Justnæs
 

 

Fellesfaglærer 
Kristine Forgard

Fellesfaglærer 
Engebret Grøthe

Fellesfaglærer

Daniel Aasen

Fellesfaglærer

Linda Stangenes

 

Fellesfaglærer

Anja Carine Aurenes