Ansatte

ØVREBØ OPPLÆRINGSKONTOR TLF. 381 52 777  
       
Lærlingskonsulent
Randi Kiledal
Tlf: 959 24 997

Lærlingskonsulent
Torunn N. Wergeland 
Tlf: 958 71 863

       
      ØVS  TLF: 381 52 777  
       
  LEDELSEN    
Rektor og daglig leder ØO
Ole Arild Endresen
Tlf: 971 65 955
   

Avdelingsleder TIP og BA
Geir Reinertsen
Tlf: 906 24 885

Avdelingsleder HO og SESA
Benedicte Jørgensen
Tlf: 908 45 740

       
  SOSIALRÅDGIVERE    

Sosialrådgiver BA
Birgit Eliassen
Tlf: 958 93 225

Sosialrådgiver TIP
Wanda Førde
Tlf: 481 73 697

 

Sosialrådgiver SESA
Astri Lindgren
Tlf: 415 11 942

 

 

Sosialrådgiver HO Vg2
Ingvill Vik Dunsæd
Tlf: 959 09 764

Sosialrådgiver HO Vg1

Hilde Salvesen

Tlf. 904 19 899

 

 

 

   
  SERVICEAVDELINGEN    
 

Kontormedarbeider
Lene Sundseth-Håland
Tlf: 38 15 27 77

Økonomikonsulent
Berit Kjær Sangesland
Tlf: 474 62 453

Vaktmester
Jørn Anton Hagen

Servicemedarbeider
Kjell Karlsen

Renhold
Aslaug Steen

Renhold
Torhild Øirås

Renhold
Jeanette Homme

 

Kontormedarbeider

Tove Lise Ose

       
  BYGG OG ANLEGG    

Kontaktlærer Vg1 BAA
Børge Litleskare

Kontaktlærer Vg1 BAB
Jostein Haraldseid

Kontaktlærer Vg2 BTA
Jan Erik Hægeland

Faglærer BA
Svein Arild Hægeland

Fagarbeider BA

Ole Jakob Åsland

Fagarbeider BA
Kurt Eidså

       
  TIP     

Kontaktlærer Vg1 TIP
Kjell Tore Haugland

Kontaktlærer Vg2 IND
Geir Arnt Harbak

Faglærer TIP
Karl Inge Thomassen

Fagarbeider TIP
Knut Ivar Mjåland

 

Fagarbeider TIP

Frode Frigstad

   
  HELSE OG OPPVEKST     

Fagarbeider Vg1 HOA
Hanne Eftevåg

 

Kontaktlærer Vg1 HOB
Astrid Mygland

Kontaktlærer Vg2 BU
Geir Thomassen

 Kontaktlærer Vg2 HA
Tina Askeland

Faglærer HO
Anne Marie Føreland

Fagarbeider HO
Monica Lindgren

Kathrine Aas Thomassen

Kontaktlærer vg1 HOA

 

 

 

 

 

 

 

       
  SERVICE OG SAMFERDSEL     
       
 

Kontaktlærer Vg1 

Lars Geipsland

 

Fagarbeider SESA

Siv Hege B.Olaisen

 

 

Kontaktlærer Vg2

Maren Tengs

 

Fagarbeider IT \ SESA

Kjetil Hægeland

 

FELLESFAG 

   

Fellesfaglærer 
Preben Lohne

 

Fellesfaglærer 
Kristine Forgard

Fellesfaglærer 
Engebret Grøthe

 

Fellesfaglærer

Svanhild Th. With

Fellesfaglærer

Linda Stangenes

   
       
 

Lærlinger\praktikanter

Preben Poulsen

Harald Edvardsen

Stian Bakken