Søk nå!

Øvrebø videregående skole er en skole for elever med dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Velkommen som søker!

Fyll ut skjemaet under, ta gjerne kontakt med sosialrådgiver på aktuell linje hvis du har behov for mer informasjon, eller om du har et ønske om å besøke skolen.

Vi ser frem til å høre fra deg!

I tillegg til søknaden på hjemmesiden, er det viktig at du registrerer din søknad på Vigo.

For å være en reell søker, må du også sende dokumentasjon på behov for tilrettelegging og utskrift av karakterer fra tidligere skoler innen 1 april.
Post adresse: Øvrebø videregående skole, Lolandsvegen 37, 4715 ØVREBØ

 

Her ligger tilleggsskjema for innsøking til Øvrebø vgs. Fylles ut av PPT, rådgiver, ABUP, sosiallærer, helsesykepleier eller andre instanser.

Trykk på linken under: /files/Tilleggskjema-for-innsoking-til-Ovrebo-vgs--002-.docx

 

Skolens inntaksreglement:

Friskoleloven § 3-1 slår fast at skolens styre skal fastsette inntaksreglement for skolen.

 

 1. Øvrebø videregående skole AS eies av Blå Kors Norge og er en del av Blå Kors sitt diakonale arbeid.  Skolen er godkjent som en skole for nokså ressurskrevende elever (jfr. friskolelovens § 2.1,a, og 2.1.f), og elever som kan defineres innenfor dette begrepet kan vurderes ved inntak (jfr. forskrift til friskoleloven § 2. 4 og 5)

 

 1. Skolen skal ha hele landet som inntaksområde.

 

 1. Inntaksteamet ved skolen består av skolens ledelse og sosialrådgivere.

 

 1. Ved inntak prioriteres søkerne slik:

 

 1. Søkere med ungdomsrett med henvisende instans
 2. Søkere med voksenrett med henvisende instans
 3. Søkere uten rett med henvisende instans

 

Hvis skolen skulle ha flere søkere enn plasser ved søknadsfristens utløp, avgjøres inntaket innenfor prioriteringsområdene ved loddtrekning.

 

 1. Innenfor reglene for inntak legger inntaksteamet vekt på klassenes størrelser.  Det er rektor som avgjør, i samsvar med inntaksreglementet, hvem som skal få elevplass ved skolen.

 

 1. Elevene skal selv søke skolen på vigo eller på skolens søknadsskjema.

 

 1. Melding om inntak sendes elevens hjemfylke.

 

 1. Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak og kan påklages, jfr. Forvaltningslova § 2. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er klageinstans. Klagen skal framsettes skriftlig til rektor innen tre uker.

 

9.    Søknadsfrist er 1.april for påfølgende skoleår. Ved ledige skoleplasser etter 1.april tas kvalifiserte søkere inn fortløpende. Etter 1. oktober tar skolen kun inn elever som blir overført fra annen skole.

 

Godkjent av skolens styre 13.12.2018.


 

 

Aktuelle linker:

  

Følg oss på: