Historie

Øvrebø videregående skole- historisk oversikt

1967    Yrkesopplæringskurs i sveis og forskalingsarbeid i samarbeid med Kristiansand

            Yrkesskole. Kun for klienter ved Lolandsheimen.

 

1981    Øvrebø videregående skole fikk opprettet rektorstilling. Undervisningen ble

            organisert til 1 årig grunnkurs for tømrer og plate og sveis og stålkonstruksjon.

 

1983    KUF innvilget skolens søknad om tidsressurs til lederoppgaver og konvertering av

            leseplikt til spesielle arbeidsoppgaver -/ spesialundervisning. 

 

1983    De første elever utenfor Lolandsheimen fikk plass ved skolen.

 

1985    Prosjekt med RVO – Modulstrukturering av fagplaner spesielt tilrettelagt for skolens

            målgruppe, fengselsundervisning mv.

 

1991    Undervisningstilbudet utvidet med Vk1 Tømrer og Vk1 Plate og sveis.

            Øvrebø opplæringskontor ble etablert for tømrer og sveiserlærlinger.

 

1996    KUF godkjente utvidelsen av elevtallet med 1 klasse grunnkurs helse og sosialfag fra

            1.8.97 og 1 klasse miljø og vedlikehold fra 1.8.98

 

1997    KUF godkjente økning av elevtallet i grunnkurs til 10, til sammen 54 elevplasser ved

            skolen.

 

1998    KUF godkjenning for å ta inn "tilskudd 4 elever" på ledige restplasser

 

2010    Øvrebø vgs utvider med 2 nye klasser. 1 ekstra klasse Vg1 Helse og sosial 

            og en klasse Vg2 Helsearbeiderfaget.

 

2013    Øvrebø vgs utvider med 1 ny klasse. 1 ekstra klasse på Vg1 Bygg og anlegg

 

2016    Øvrebø videregående skole utvider med en skoleklasse på vg1 service og samferdsel. 

 

2017    Øvrebø videregående skole utvider med en skoleklasse på vg2 service og samferdsel. Skolen har nå rett rundt 100 elevplasser. 
 

2018   Øvrebø videregående skoler åpner nytt skolebygg, med plass til service vg1\vg2 + tipp vg1. Skolen utvider med en tipp-klasse, og har nå rundt 110 elevplasser. 

ØVS er en privatskole drevet av Blå kors. 
Vi legger vekt på holdningsdannende arbeid i forhold til rus, etiske spørsmål, arbeidslivets krav og kristne verdier.

For å lese mer om blåkors, trykk her. 

For å lese om vår 50 år lange historie som skole, trykk her